„Bevonulhat-e a Király?”

  1. 04. 02., János 12:12-19

Amikor a Bibliában figyeljük Jézus interakcióját bizonyos személyekkel vagy csoportokkal, az mindig mély üzenetre, felismerésekre nyújt lehetőséget. Így a virágvasárnapi eseményeknél is, amelyet a következőkben vizsgálunk.

A ’hozsánna’ szót napjainkban az Isten iránti őszinte, nagy öröm, hála, ujjongás kifejezésére használjuk. Ugyanakkor régebbi jelentése ez: „segíts hát! ments meg!”. Jézus bevonulása előtt inkább ebben az értelemben használták.

Hogy lehetséges, hogy Jézus, aki egyes embereknek megtiltotta, hogy elmondják másoknak, hogyan gyógyította, szabadította meg őket, vagy aki kerülte a tömeg hódolatát, most elfogadja a királynak kijáró tiszteletet? Miért szamárcsikó hátán vonult be? Az egyértelmű cél, mely őt vezérelte – ahogy sok más cselekedetét is -, hogy beteljesítse a róla szóló próféciákat. (Ld. Zakariás 9:9)

Ünnep. Hogy vagyunk mi az ünnepekkel? Hogyan készülünk rájuk? Várjuk, hogy bekövetkezzen, vagy csak szeretnénk túllenni rajta? Mi az ünnepek lényege?

Az ünnepeket Isten találta ki, adta számunkra. Az egyik nagyon fontos célja, hogy megállítson bennünket. Mi emberek szeretünk rohanni, pörgetni magunkat, feladatokat halmozni stb. Az ünnep azért is van, hogy akkor ne dolgozzunk.

Amellett, hogy megállít bennünket az ünnep, lehetőséget kínál, hogy másokkal együtt örüljünk. Ezt olykor tanulnunk kell. Segíthet benne az ünnephez vezető út.

Az ünnepek alkalmat adnak az emlékezésre, hálaadásra, felidézésre, örvendezésre. Erőt meríthetünk belőlük.

Isten adott ünnepeket, ezért övé a jog is, hogy eldöntse, kik lehetnek a meghívottak, kik vehetnek részt rajta, kik a kiválasztottak. Valaki azt mondta: „azok a kiválasztottak, akik az őket választó Istent választják.”

Az ünnepek nemcsak a lélek, hanem a test számára is pihenést jelenthetnek. Erre földi emberekként szükségünk van. Aki ezt nem veszi figyelembe, hanem túlhajtja magát, az kárt szenved. Tehát az ünnep lényege a megállás és a feltöltődés.

Jézus bevonulását többféle embercsoport kísérte figyelemmel. Voltak, akik tényleg őszintén, nyitottan keresték őt, akartak vele találkozni. Mások Lázár feltámasztása miatt követték, hátha látnak, tapasztalnak még csodát. A vallásos emberek csoportja (akik azt gondolják, kapcsolatban vannak Istennel, pedig valójában nem) pedig azt kereste, hol köthet Jézusba, gáncsolhatja el őt.

Jézus Jeruzsálembe vonulása mindenkiben felvetette a kérdést: ’mit fog tenni, mit fog mondani, ha bement?’ A ma embere, aki szeretné behívni Jézust az életébe is felteszi ezt a kérdést. A válasz minden bizonnyal: fel fogja forgatni az eddigi életet, ki fogja dobálni a kacatokat, nagytakarítást fog végezni. Isteni rendet teremt a szívben. Lehet, hogy azt fogja kérni, hogy mondj le dolgokról, add át neki. Lehet, hogy azt, hogy szakítsd meg valakivel a kapcsolatot (aki gátolja a Vele való kapcsolatot). Lehet, hogy arra szólít fel, hogy kérj valakitől bocsánatot. Jézus a kereszten mindent odaadott érted. Te mit vagy hajlandó odaadni Neki?

Isten annó prófétákat küldött a néphez, hogy tükröt tartson eléjük, megláttassa bűneiket, és megtérésre, bűnbánatra indítsa őket. A nép válasza az volt, hogy „összetörte a tükröket”.

Jézus bevonul Jeruzsálembe. Bevonul az emberi szívbe. Milyen fogadtatást talál nálad?

Anscha

A teljes igehirdetés ide kattintva hallgatható meg: https://csepelibaptista.hu/felvetelek/

Személyesen: vasárnap délelőttönként a Csepeli Baptista Imaházban, a 1215 Budapest, Károli Gáspár utca 35. címen.