Kik a baptisták?

Néhány szóban magunkról:
Baptista közösségünk a reformáció-kori anabaptista mozgalom biblikus irányzatának szellemi örököseként jött létre 1609-ben, üldözött angol hitvallók amszterdami gyülekezetének megalakulásával.  Magyarországra német közvetítéssel jutott, 1905 óta törvényesen elismert vallásfelekezet, amely a kereszténység protestáns ágához tartozik. Mi jobban szeretjük magunkat evangéliuminak vallani, mivel minden törekvésünk az, hogy gyülekezeti és közösségi életünket az evangéliumban és az apostoli levelekben található elvekhez és egyszerűséghez szabjuk.

Gyülekezeteink a Magyarországi Baptista Egyház szövetségében függetlenek, belső ügyeiket – pl. lelkipásztor választást, lelki közösségbe tagfelvételt – önállóan intézik.
Gyülekezetünk több mint 120 éve van jelen Csepelen. Közel 50 tag, valamint családtagok és látogatók alkotják. A személyes döntésen alapuló, önkéntesen vállalt, tevékeny gyülekezeti tagság elvét valljuk.

Istentiszteletünk családias légkörű, Isten Igéjének olvasásából, hirdetéséből, hitünk megvallásából, imádságból és éneklésből áll. Nincs kötött liturgiánk.

Gyermekeinkkel vasárnap délelőttönként külön foglalkozunk, tanítva nekik Isten Igéjének igazságait.

Vezetőinket a gyülekezet választja meg, de minden újjászületett hívő végezhet szolgálatot – pl. Igét hirdethet – ha erre a gyülekezettől megbízást kap.
Két bibliai szertartást fogadunk el és gyakorlunk: a keresztséget (eredeti bibliai formájában bemerítést) és az úrvacsorát. Azokat, akik az Úr Jézus Krisztus helyettes áldozatát elfogadják, életüket neki átadják, hitük önkéntes és nyilvános megvallása után bemerítéssel – a test teljes víz alá merítésével – kereszteljük meg. Az úrvacsorát a protestáns egyházakhoz hasonlóan „két szín alatt”, azaz kenyérrel és borral vesszük, havonként egyszer.

Közösségünket kötetlenebb, személyesebb módon is gyakoroljuk: Bibliatanulmányozó csoportokban, ifjúsági alkalmakon, közös étkezéseken és kirándulásokon.

Gyülekezeti összejöveteleink nyitottak! Mindig örömmel látjuk, ha érdeklődők, Istent keresők jelennek meg alkalmainkon.

Szeretettel várunk!

képi elemek: kereszt+kéz