„Hol vannak a bűneid?”

  1. 03. 26., Mózes 16:6-10, 20-24

A Biblia két dologról szól: a bűnről és a megoldásról. A bűn az, ha nem hiszünk Istennek és megkérdőjelezzük a szavát. Sokan nem akarják Istent Istennek látni, elfogadni, hanem megpróbálják őt a saját szintjükre „lehúzni”. Ennek az eredménye az, hogy nem Istenük, hanem bálványuk lesz. Isten kizárólagos helyet igényel az életünkben, szívünkben, nem osztozik bálványokkal. Ha utóbbiakat választjuk, ő átengedi a helyet.

Mit eredményez az Istentől való elszakadás? Mivel Ő maga az élet, így az élettől való elszakadás halált eredményez. Mi szakít el Istentől? A bűn. Ezért a bűnnek nem csupán büntetése, de törvényszerű következménye a halál.

Talán sokunk számára megdöbbentően hatnak az ószövetségi áldozatbemutatásról szóló igék. Miért kellett ennyi állatnak meghalnia? Valószínűleg azért, hogy az ember lássa, hogy a bűnnek valóban súlya, következménye van: valakinek vagy valaminek meg kell halnia miatta.

A bűnbak kifejezés a mai ember számára is ismert. Amikor valaki „elviszi a balhét”. Amikor egyvalakit hibáztatnak az elkövetett bűnökért. Az olvasott mózesi szakaszban ezt a bizonyos bakot Azázélnak sorsolták, és a főpap két kezét fejére téve megvallotta a nép bűneit, majd ezt az állatot el kellett vinnie egy embernek a pusztába. Több magyarázat olvasható Azázéllal kapcsolatban, de ami biztos, hogy a pusztasághoz kapcsolódik a név, ahol erre a bakra bizonyosan halál várt. A jelentése ennek a cselekedetnek: a megvallott bűnök a pusztulásba, feledésbe merülnek, nem tartoznak többé Isten népéhez.

Krisztus Jézusnak áldozata révén a benne hívők is engesztelést nyertek, mert Ő eltörölte az őket terhelő adóslevelet.

Az állatok áldozásának egyik feltétele volt, hogy ép, hibátlan állatot kellett hozniuk az embereknek. A legjobbat. Vizsgáljuk meg magunkat: milyen a mi áldozatunk? Lehet, hogy „teszünk valamit Istenért”, de közben a magunk útját járjuk? Isten jóindulatát nem lehet kiérdemelni, se kifizetni. Ő a szíveket vizsgálja, és neki az engedelmes szív a kedves áldozat.

Isten színe elé, a legszentebb helyre a főpap csak évente egyszer mehetett be, hogy engesztelést végezzen.  Oda senki sem léphetett be. Jézus vére által ezt a főpapi rangot mindazok megkapják, akik benne hisznek és új életet kaptak. Őáltala bármikor bemehetünk a Szentek Szentjébe, az Atya elé. Belegondoltál már ebbe a kegyelembe?

„Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.” [Kolossé 2:14-15]

Anscha

A teljes igehirdetés ide kattintva hallgatható meg: https://csepelibaptista.hu/felvetelek/

Személyesen: vasárnap délelőttönként a Csepeli Baptista Imaházban, a 1215 Budapest, Károli Gáspár utca 35. címen.