„A tudatlan, a csúfolódó, az ostoba és…”

  1. február 19. vasárnap 

Figyelemfelkeltő cím. Ki az, aki tudatlan vagy csúfolódó vagy ostoba?
A példabeszédek könyvének rögtön az elején találkozunk ezzel a három ember-csoporttal, akiket megszólít a szerző. Salamon, aki ismert volt Istentől kapott bölcsességéről, megtérésre figyelmezteti az embereket. Bár király volt, Isten üzenetét tolmácsolta a népnek, ahogy korábban a próféták is, ki-ki a maga stílusában, sajátos (Istentől kapott) módokon.

A világunkban sok hang, zaj vesz körül bennünket. Salamon írja, hogy „a bölcsesség kint kiált szerteszét” (20. vers), csak az a baj, hogy ezt a hangot sokszor elnyomja a könnyelműség hangja. Nagyon résen kell lenni, mire figyelünk, melyik hangra. Melyikre szánunk több időt, figyelmet? Ez a mi döntésünk kérdése. A két külön hang ugyanis két külön útra vezet. Nagyon nem mindegy, melyiken indul el valaki.

Hogyan reagálsz Isten szavára? Ahogy a tudatlan, akinek nincsen biztos támpontja? Mielőtt magunkévá teszünk, elfogadunk valamit, azelőtt megmérjük. Mérni viszont csak úgy lehet, hogy valamit alapul veszünk, amihez vagy ami alapján mérünk. Ha nincs alap, akkor minden szétesik, minden bizonytalan. Az egyetlen rendíthetetlen alap Krisztus Jézus. Aki hittel rááll, hozzáköti magát a változhatatlan Istenhez, azt a változó világ nem tudja elsodorni. A hit a válasz a bizonytalanságra. A hit bizonyosság.

A nehéz életszakaszok a hit indikátorai, megmutatják, mennyire vagyunk kitartóak. Sajnos a megtévesztés eszméje egyre jobban átszövi a világot, azt tanítja, hogy ’legyél nyitott mindenre, fogadj el mindent’ (akár ellentétes dolgokat is). A tudatlan ember mindent elhisz, de valójában emiatt semmiben sem biztos. Philip James Elliot megragadta az igazi hit lényegét: „Nem bolond az, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el.”

A tudatlanok utáni következő csoport a csúfolódók, akik Isten igéjét elutasítják, azt gondolva, hogy ők mindent tudnak. A gőg csapdájában vergődnek. Gúnyolódnak, rombolni akarják a hívők közösségét. Ha nem jutnak megtérésre, gőgjüket levetkezve, akkor a nyáj érdekében sokszor az a megoldás, hogy el kell űzni őket.

A harmadik csoport az ostobáké. Az ilyen ember nem hallgatja meg mások véleményét, csak a saját feje után megy. A bölcs ellenben megfontolja, amit hall, s ha kell, képes változtatni a gondolkodásmódján. A bolond, ostoba ember tagadja Istent. Nem foglalkozik azzal, mi lesz vele a halál után. Makacs, és érzéketlen a mennyei dolgok iránt. Elutasítja a jót, megfosztva magát a megváltástól, Isten áldásaitól.

Három csoportról volt szó, de van egy ráadás: a bölcseké. Aki ide tartozik, az Isten igazságához, szavához megingathatatlanul ragaszkodik.

Istennél nincs lehetetlen. Az Ő szava szíveket, életeket formál át. Ha már az övé vagy, akkor bátran legyél az Ő szószólója, örömhírnöke, mert nem tudhatod, kinek, mikor hoz el Isten áttörést az életébe, szívébe!

Anscha

A teljes igehirdetés ide kattintva hallgatható meg: https://csepelibaptista.hu/felvetelek/

Személyesen: vasárnap délelőttönként a Csepeli Baptista Imaházban, a 1215 Budapest, Károli Gáspár utca 35. címen.