„Szent a béke?”

  1. február 5. vasárnap

Mi emberek szeretünk rendszereket alkotni, rendszerekben élni, és megérteni a különböző rendszerek működését (pl. testünk, élővilág, emberi kapcsolatok stb.). A hit is egy rendszer, ami Istent dicsőíti és magasztalja.

A hit által való megigazulás ad igazi békességet. A hit, a megigazulás és a békesség szorosan összefüggenek, nem lehet egymástól elválasztani őket.  Az Istennel való megbékélés feltétele a megigazulás. Megigazulás viszont csak hit által lehetséges. A hit pedig Isten ajándéka az ember számára. Ez biztosítja a kapcsolatot Vele. Mit tegyen, akinek nincs hite? Kérjen Istentől!

De mit is jelent a hit? A hit Isten iránti bizalom és meggyőződés. Eszköz: hit által érzékeljük a láthatatlan szellemi világot, és ezen keresztül ismerhetjük meg Istent.

Miért van nagy jelentősége a megigazulásnak, az Istennel való békességnek, amiről Pál ír a római levélben? Azért, mert az ember születési alapállapota a lázadás. Mindannyian Isten ellenségei vagyunk, ameddig meg nem térünk, és át nem adjuk neki az életünket. Jézus váltsága által kaphatunk bocsánatot és válhatunk elfogadhatóvá Isten számára. Senki se tud magától Isten ellenségéből Isten gyermekévé válni, az Ő békességébe átkerülni.

A megigazítás szó, amit Pál használ, egy jogi kifejezés volt, amelyet a bíró akkor használt, amikor valakiről kimondta, deklarálta, hogy nem bűnös, tehát igaznak nyilvánította. Isten a leghatalmasabb bíró, aki Jézus által megigazíthat. Isten békességre vágyik az emberrel. A megigazulás viszont nem automatikus. Ez egy lehetőség, amiről a bűnös embernek kell döntenie, hogy valóban szeretne-e bűneiből szabadulni, szeretné-e, hogy igaznak nyilvánítsák vagy sem.

Isten az, aki megbékéltet önmagával Jézusban. Mit kezdesz azzal a ténnyel, hogy Isten a Fiát adta, hogy te ne vesszél el?

Sok ember gondolja, hogy van békessége, de az igazi békesség az, ami a viharban is megmarad. A világ nem fog valódi békét adni. Jézus viszont minden értelmet felülhaladó békességet kínál, ami független a körülményektől.

 

Ezt kívánom neked ma:

Békesség Istentől. Békesség Istennel. Békesség Istenben.

Anscha

 

A teljes igehirdetés ide kattintva hallgatható meg:

https://csepelibaptista.hu/felvetelek/

Személyesen: vasárnap délelőttönként a Csepeli Baptista Imaházban, a 1215 Budapest, Károli Gáspár utca 35. címen.