Amikor repedés támad…

  1. október 08. vasárnap

Alapige: I. Királyok 11:1-13

Egy sütinél nem nagy tragédia, ha megreped a tészta teteje, de egy tartófalnál azért már gondot jelent a repedés. Mert mi is a repedés? Apró rés, ahol valami szétválik egy kicsit. Csak az a baj a kis repedésekkel, hogy az ember sokszor észre sem veszi őket egyből, vagy ha igen, akkor sem tulajdonít nekik nagyobb jelentőséget. Pedig az apró repedésekkel, hibákkal igenis foglalkozni kell, mert végül óriási katasztrófához vezethetnek. A fenti igerészben egy ilyen tragédiáról olvashattunk.

Pedig Salamon király jól kezdett. Erős alapokkal indult: apja, Dávid – az „Isten szerinti férfiú” – felkészítette őt az uralkodásra és megtanította őt az Úr iránti engedelmességre. A templomépítéshez szükséges dolgokat előre beszerezte, különböző kapcsolatait mozgósította, valamint elvégezte a „piszkos munkát” is: a környező népeket behódoltatta. Salamon fiatalon trónra lépett és megkezdte az ország vezetését. Tudta, hogy számára ez túl nagy falat, így Istent látogatásakor arra kérte, hogy adjon neki értelmes szívet a kormányzáshoz (ld. I. Királyok 3: 3-14). Fohásza meghallgattatott, sőt, az Úr még ezen felül is megáldotta: senkihez sem fogható bölcsességet, dicsőséget és gazdagságot adott neki. Egy gond volt „csak”… Salamon megfeledkezett a feltételről, amit az I. Királyok 3:14-ben így olvasunk: Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád, Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked.” Pontosabban talán nem feledkezett meg erről, de nem követte tökéletesen az Urat. Eltért az útról. Hagyta, hogy eltérítsék.

Isten, még jóval korábban, mielőtt még a nép királyt követelt volna magának, ezt parancsolta:

„Ha majd bemégy arra a földre, amelyet neked ad Istened, az ÚR, birtokba veszed, ott laksz, és ezt mondod: Királyt akarok emelni magam fölé, mint a körülöttem élő többi nép, csak azt emeld magad fölé királlyá, akit Istened, az ÚR kiválaszt. Testvéreid közül emelj királyt magad fölé; nem tehetsz magad fölé idegen embert, aki nem testvéred. Csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen, mert megmondta nektek az ÚR, hogy ne térjetek vissza többé azon az úton. Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, és túl sok ezüstöt és aranyat se gyűjtsön.” (V. Mózes 17:14-17)

Ehhez képest ezt olvassuk Salamonról:

Gyűjtött Salamon harci kocsikat és lovasokat. Ezernégyszáz harci kocsija és tizenkétezer lovasa lett, és ezeket a harci kocsik városaiba, meg a király mellé, Jeruzsálembe rendelte. A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi a vadfügefa az alföldön.” I. Királyok 10:26-27

Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, móábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat, olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az ÚR Izráel fiainak: Ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert az ő isteneikhez hajlítják szíveteket! Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki hétszáz főrangú és háromszáz másodrangú felesége. Feleségei elhajlították a szívét. Így történt, hogy Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem volt teljesen Istenéé, az ÚRé, mint volt apjának, Dávidnak a szíve.” (I. Királyok 11:1-4)

Az utolsó mondatot olvasva fájónak találtam, hogy nem sokkal korábban Salamon maga könyörgött azért, hogy ő és a nép teljes szívvel kövesse az Urat:

Hajlítsa magához szívünket, hogy mindig az ő útjain járjunk, és megtartsuk parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit, amelyeket őseinknek parancsolt. Ezek a szavak pedig, amelyekkel könyörögtem az ÚR színe előtt, legyenek éjjel-nappal Istenünk, az ÚR előtt, hogy pártolja szolgája ügyét és népének, Izráelnek az ügyét szüntelen. Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az ÚR az Isten, nincs más. Legyen a szívetek teljesen Istenünké, az ÚRé, járjatok rendelkezései szerint, és tartsátok meg parancsolatait, úgy mint ma!” I. Királyok 8:58-61

Salamon királynak Isten adta a bölcsességet, gazdagságot, dicsőséget. Sok bölcs gondolatát megtalálhatjuk a Prédikátor könyvében is. Jól kezdett. Sokáig jól futott. Bölcsen kormányozta a népet, Istennek rendszeresen mutatott be áldozatokat, követte parancsait. A baj a repedés volt. Azzal nem foglalkozott. A sok idegenből vett asszony talán szelíd kérlelése, vagy akaratos nyaggatása célba ért nála. Elkezdett idegen áldozóhalmokat építeni. Lépésről lépésre távolodott Istentől. A szíve megosztottá vált.

A sátán célja ez: a keverés, a kutyulás, a „majdnem 100 %”. Arra törekszik, hogy elmossa a határvonalat, hogy ne legyen világos, tiszta, mi az Isten parancsa. És az ember szívesen lehúzza ezt a koktélt, belesétál a csapdába. Isten viszont a tiszta dolgokat szereti. A teremtéskor is elválasztotta egymástól a vizeket, a nappalt az éjszakától, a vizet a szárazföldtől.

Mit tegyél, ha nem akarsz tovább sántikálni, teljesen rossz irányba menni? Hiszen a kis eltérés később teljesen más célhoz vezet. A tanács egyszerű: „Dobd ki a rohadt almát a ládából!” Vagy ha több is elkezdett romlani, mindet! Ha idejében észreveszed a kis repedést a falon és foglalkozol vele, megmentheted a házat. Az Énekek Énekében figyelmeztet az író, hogy lehet, hogy a kis rókák cukinak tűnnek, de ha a szőlőskertbe beengedjük őket, akkor nagy kárt és pusztulást fognak okozni. (Énekek Éneke 2:15)

Isten a teljes szívedet kéri. Két úrnak nem szolgálhatsz. Ha eltértél Tőle, de van készség benned a helyreállásra, akkor Isten helyre fog állítani téged. Bízhatsz benne.

Légy érzékeny Isten figyelmeztetésére! Ha kigyullad a piros jelzőfény a műszerfalon, akkor ne menj tovább! Irány a mennyei szerviz!

Isten tanácsa a királynak, mely nekünk is szól:

„(Amikor elfoglalja királyi trónját,) másoltassa le magának egy könyvbe ezt a törvényt, amely a lévita papoknál található. Tartsa azt magánál, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni az URat, az ő Istenét, s hogy megtartsa ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket.” (V. Mózes 17:18-19)

 Ha Isten szólt most hozzád, és pontosan tudod, a te életedben mi a repedés, mi a rohadt alma, a most még szívednek kedves rókácska… akkor kérlek, térdelj le Elé, tarts bűnbánatot, valld meg, amiben eltértél, és kérd az Urat, állítson helyre kegyelméből! Most még nem késő!

Anscha

A teljes igehirdetés ide kattintva hallgatható meg: https://csepelibaptista.hu/felvetelek/

Személyesen: vasárnap délelőttönként a Csepeli Baptista Imaházban, a 1215 Budapest, Károli Gáspár utca 35. címen.