Keresztyén vértanúk napja

2023.06.25. Filemon Zsolt – Királyok 21: 1-16 – Nábót szőlője

„Ragaszkodj az értékeidhez!”

Sok jeles nap van, amit megünneplünk, de a main Isten felé fordulva, üldözött testvéreinkért könyörögve emlékezünk meg azokról, akik az életüket is készek voltak feláldozni meggyőződésükért.

Ha a címben szereplő szót halljuk: ÉRTÉK, sok minden eszünkbe juthat. Talán van egy olyan otthoni tárgyunk, melyet szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk, és számunkra eszmei értékkel bír. Értékes, mert szerettünkre emlékeztet. Egy idegen szemében ugyanez a tárgy talán egy ócska vacak. Vannak olyan dolgok is, amelyek földi viszonylatban szinte minden ember számára értékesek: egy pöpec autó, egy új ingatlan, vagy márkás, szép ruha…stb. Ezekről mondja az ige, hogy „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják” (Máté 6:19). Mindezek egyszer el fognak múlni, semmivé lesznek. Vannak azonban örökkévaló, mennyei értékek, melyek maradandóak. Ezek a legértékesebbek. Ezt a gonosz is tudja, és minden igyekezetével azon van, hogy ettől megfosszon bennünket. Hiszen azért jött, hogy lopjon (János 10:10). A gonosz a legféltettebb, legdrágább kincseinkre pályázik és vadászik.

 

Aháb szőlőskerti ajánlata korrektnek tűnt, ugye? Vagy mégsem? A zsidó emberek tudták, hogy a föld, ahol élnek, az Úré, és tőle kapták azt örökségül, hogy élhessenek. Isten megparancsolta nekik, hogy ne adják el földjeiket, hanem azok atyáról fiúra/lányra szálljanak tovább. (pl. IV. Mózes 27: 8-11, 36:9) Nábót is atyáitól kapta örökségül a szőlőt, és ismerte Isten erre vonatkozó parancsát, amihez ragaszkodott. Pedig Aháb ajánlata kecsegtető lehetett, hiszen akár anyagi előnyhöz, gazdagsághoz is juthatott volna egy „jobb” szőlővel. Éppen „csak” Isten akaratával ment volna szembe érte. Az ördög ma is ugyanígy mesterkedik. Előáll egy számunkra vonzónak tűnő ajánlattal. Na nem olyannal, ami messziről bűzlik, hanem valami olyasmivel, amin elgondolkodunk, „hogy nem lenne jobb, ha…?”. Pontosan tisztában van a mi emberi gyarlóságunkkal, hogy mindig többet akarunk. Az ember nem ismeri a megelégedettséget. Pedig az nagy nyereség (I. Timóteus 6:6)

A kísértés lényege, hogy kívánatos. A gonosz tehát tudja, mi a legértékesebb, és azt is ismeri, hol van a mi gyenge pontunk, ahol betámadhat. Ahogy valaki találóan megfogalmazta: „Az ördög sokat ígér, keveset ad és a végén mindent elvesz.” Azt suttogja a fülünkbe, hogy „többet ad”, de ez hazugság, ő csak ártani akar. Hiszen mit lehetne adni annak, akinek mindene megvan? Mi Krisztusban már örök életet kaptunk, az Atya gyermekeivé fogadott! Ennél nincs több! Ha ezt tudjuk, akkor boldogok vagyunk. Nincs gazdagabb az Istenben megelégedett embernél.

Nábót és sok Istenhez ragaszkodó keresztyén az életét adta és adja a hitéért, a Krisztusban való örökségért, ami fontosabb minden földi dolognál. Te hogyan döntöttél? Mi számodra a legértékesebb, amit nem adnál oda semmiért? Mit vesztesz inkább el: földi életed vagy a hited?

„Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?”     /Márk 8:35-36/

Anscha

A teljes igehirdetés ide kattintva hallgatható meg: https://csepelibaptista.hu/felvetelek/

Személyesen: vasárnap délelőttönként a Csepeli Baptista Imaházban, a 1215 Budapest, Károli Gáspár utca 35. címen.